Į

 (8 427) 61 075

Info@kprc.lt  

KPRC facebuke Kelmė    Tytuvėnai 

Elektroninis dienynas


Tytuvėnų skyrius. 2021m. sausio 27-28 d. įvyko konkurso ,,GERIAUSIAS JAUNASIS AUTOMECHANIKAS 2021“ pirmasis etapas. Jame dalyvavo 12 Tytuvėnų skyriaus automobilių mechaniko specialybės ugdytinių. Geriausiai išsprendusios testo klausimus į antrą konkurso etapą pateko AM19 gr. mokinės: Agnė Rekštytė, Veronika Vygantė Vaičiulytė.


2021-01-21 Tytuvėnų skyrius. Kaimo turizmo specialybės mokiniai aktyviai dalyvavo didžiausio je nuotolinėje pamokoje ,,MOKOnomika";. Labiausiai mokiniams patiko šios pamokos: Svaro - ,,Kada aš tampu piliečiu?", Nerijaus Mačiulio -,,Kaip pinigai uždirba pinigus?", Natalijos Vėževičienės - ,,Kaip užsidirbti savo svajonei šiandien".


2021-01-15 VšĮ Telšių regioninis profesinio mokymo centras kartu su partneriais,  Mažeikių politechnikos mokykla, Plungės technologijų ir verslo mokykla, Skuodo kaimo verslų, amatų ir paslaugų mokykla bei Kelmės profesinio rengimo centru, įgyvendina projektą „Praktinių įgūdžių įgijimas VšĮ Telšių regioninio profesinio mokymo centro  statybos sektoriniame praktinio mokymo centre“, Nr. 09.4.1-ESFA-T-736-02-0029, finansuojamą Europos socialinio fondo lėšomis  ir (arba) Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis pagal 2014-2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.4.1-ESFA-T-736 priemonę „Praktinių įgūdžių įgijimo rėmimas ir skatinimas“. Plačiau...


2021-01-13 Kelmės skyrius. “Aš žinau laisvės kainą” - tokiu pavadinimu vyko renginiai VšĮ Kelmės profesinio rengimo centre. Mokiniai, lankantys istorijos pamokas ir pasitardami su istorijos mokytoja A. Valmontiene, kūrė plakatus ir koliažus; M. Palubinskaitė, GM 0/1 gr. mokinė ir E. Jarušis, GM 9/1 gr. mokinys, padedami mokytojų S. Valutienės ir D. Griškevičienės, sukūrė respublikiniam konkursui video “Broliai Kybartai: 5 iš 11”. GMV 9/1 grupės mokiniai užrašinėjo savo tėvų atsiminimus apie 1991 Sausio 13-osios įvykius. Mokinių buvo paprašyta nepamiršti 8.00-8.10 val. uždegti žvakes languose kaip atminimo simbolį ir atsiųsti Mokinių tarybai - aktyviai į akciją įsijungė daug grupių ir mokytojų. Visus renginius užbaigė popietė “Aš žinau laisvės kainą”, kurios metu neformaliojo švietimo organizatorė apžvelgė renginius ir glaustai priminė istorinius įvykius, atvedusius Lietuvą į laisvę. Mokyklos mokytoja H. Kvietkauskienė dalijosi autentiškais savo šeimos išvyvenimas: jos vyras, taip pat mokyklos mokytojas E. Kvietkauskas, ir jos tėtis tomis atmintinomis dienomis buvo Vilniuje, prie Parlamento. Popietės metu buvo skaitomi užrašyti prisiminimai, skambėjo daina iš konkursinio darbo, pavaduotoja ugdymui S. Jakšienė linkėjo jaunimui saugoti laisvę ir būti jos vertiems.


2021-01-13 Tytuvėnų skyrius. Mokyklos bendruomenė, paminėdama prieš 30 metų pasiektą pilietinę pergalę, prisijungė prie iniciatyvos „Atmintis gyva, nes liudija“ ir savo namų languose dešimčiai minučių uždegė vienybės, atminimo ir pergalės žvakutes. Ugdytiniai dalyvavo nuotolinėje atviroje istorijos pamokoje „Nenugalėta laisvė“, žaidė Kahoot žaidimą.


2021-01-04 Tytuvėnų skyrius. KT19 grupės mokiniai subūrė grupę ir dalyvavo konkurse „2021 metais linkiu Lietuvai, kad...“ Iš Valstybės pažinimo centro sulaukėme padėkos už originalų palinkėjimą, grupės linkėjimas viešinamas Valstybės pažinimo centro „Facebook“ platformoje.


2020-12-22 Projektas „Praktinių įgūdžių įgijimo rėmimas ir skatinimas VšĮ Šiaulių DRMC autodrome“ Nr. 09.4.1-ESFA-T-736-02-0030. Sutartis pasirašyta su Europos socialinio fondo agentūra dėl Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis bendrai finansuojamo projekto Nr. 09.4.1-ESFA-T-736-02-0030 „Praktinių įgūdžių įgijimo rėmimas ir skatinimas VšĮ Šiaulių DRMC autodrome“. Plačiau...


Mielieji,
Vilčiai ir susikaupimui
tegul Jus nuteikia šviesi Kalėdų šventė.
Tegul ateinantys metai atperka visus išeinančių metų rūpesčius ir vargus.
 
Su Šv. Kalėdomis ir artėjančiais
Naujaisiais metais!
 
VšĮ Kelmės profesinio rengimo centro
bendruomenės vardu –
Saulutė Jakšienė,
direktoriaus pavaduotoja ugdymui, atliekanti direktoriaus funkcijas
 


2020-12-23 Tytuvėnų skyrius. Adventas - metas iš naujo apmąstyti gyvenimą,perkainuoti vertybes, pažadinti savyje gerumą… Kitokie šiemet metai, kitoks ir laukimas. Mūsų mokyklos bendruomenė taip pat neturi galimybės šiuo metu būti drauge. Bet nesvarbu, kokie atstumai skiria žmones, svarbu, kad jų širdys būtų arti, kad jas šildytų tie patys prisiminimai. Tad mažose širdies kertelėse susigrąžinkime tradicinėmis jau tapusias Adento popietes ir sušilkime: lai būna šviesios mintys, tegul gyvena meilė, supa ramybė ir šviečia viltis!


2020-12-22 Kelmės skyrius. Mokykla tradiciškai dalyvavo Europos profesinių gebėjimų savaitės renginiuose (angl. European Vocational Skills Week 2020). Šių metų pagrindinė tema – naujosios kartos technologijos ir jų teikiamų galimybių panaudojimas. Įgytos žinios ir profesinė patirtis nėra statiška. Mokyklos administracija ir mokinių atstovai susitikime su Kelmės verslininkų asociacijos pirmininko pavaduotoju Vytautu Sirusu aptarė profesinės mokyklos ir darbdavių bendradarbiavimo etapus.

Puslapiai