Į

                                                                                                                

                         

                                                     

Elektroninis dienynas

 (8 616) 59 643

Info@kprc.lt  

KPRC facebuke Kelmė ;
Tytuvėnai 


Mobilumo vizitas Hamburge (2023 m. kovo 4 d. – 2023 m. balandžio 2 d.) VšĮ Kelmės profesinio rengimo centro aštuoni virėjo, pardavėjo, apdailininko specialybių moksleiviai  atlieka tarptautinę praktiką „ERASMUS +” Vokietijoje, Hamburgo mieste. Dalyviai lanko  žymias Hamburgo vietas, susipažįsta su miestu bei Vokietijos dualine profesinio mokymo sistema. Lydintysis asmuo – projektų vadovė, Toma Putrimienė. Erasmus+ programos tikslas – skatinti moksleivių tarptautinį mobilumą, suteikti galimybę studentams atlikti praktiką užsienio įmonėse, įgyti kalbinės, kultūrinės patirties bei susipažinti su Europos šalių patirtimi studijuojamų disciplinų srityje.


Mokykloje vyko šaškių/šachmatų turnyras, skirtas Kovo 11-ajai, kurį organizavo fizinio ugdymo mokytojas G. Gedvygas ir Mokinių taryba. Šaškių varžybų nugalėtojas - G.Baranauskas, GM 1/1 gr., šachmatų - B. Pelenis, 2g, tarp merginų stipriausia - D. Tamošiūnaitė, GM 2/1 gr. Mokyklos direktorius M. Čerkauskas, sveikindamas varžybų dalyvius, skyrė paskatinamąjį prizą - apsilankymą mokyklos baseine. Nuotraukos E. Andrulio, I kurso multimedijos specialybės mokinio.


Nekukliai girsimės! Jau daug metų gyvuoja mokykla: per tiek laiko ne tik rajonui, bet ir apskričiai, respublikai sugebėjome įrodyti savo išskirtinumą ir reikalingumą. O to pasiekėme darbštaus, susitelkusio ir išradingo kolektyvo dėka. Nes… mes mokam ne tik dirbti, bet ir švęsti! Be tradicinių renginių mokiniams, smagiai moka švęsti ir visa bendruomenė. “Vyrų” dieną persikėlėm į vasario 14, bet mes nešvenčiam “valentinkės”, o “atsilyginam” kolegoms už vyrų dėmesį moterims kovo 8-ąją. Kiek dirbam - nebuvo nei vienos nuobodžios šventės! Štai šiemet moterys pakvietė į “Tele loto” studiją, žadėdamos milijoninius laimėjimus, o vyrai - į Mocarto koncertą “G-dur”, atliekamą mokyklos instrumentinio ansamblio. Netikrinom, ar toks yra, jei ką - juk vyrais reikia tikėti.


2023-02-22  Tytuvėnų skyriaus bibliotekininkė pravedė popietę ,,Paklaidžiokime Maironio poezijos labirintais“. Jos metu skambėjo Maironio eilės apie meilę Tėvynei ir žmogui, gamtos grožį, garbingą Lietuvos praeitį, kurias skaitė mokinių saviraiškos būrelio nariai ir jų vadovė. Renginį paįvairino mokyklos mišraus ansamblio būrelio mokinių bei jų vadovės atliekamos dainos.


Tytuvėnų skyrius. Profesinio meistriškumo konkursas ,,GERIAUSIAS JAUNASIS AUTOMECHANIKAS 2023“. Pirmasis konkurso etapas įvyko vasario 23 d. Jame dalyvavo 14 Tytuvėnų skyriaus mokinių. Geriausiai atsakę testo klausimus, Laima Zondelytė TR22 gr. ir Evaldas Gajauskis AM21 gr., pateko į antrą konkurso etapą, kuris įvyko Šiaulių technologijų mokymo centro Mechanikos skyriuje kovo 2 d. Lydintys mokytojai pasidalino patirtimi ir aptarė transporto priemonių remontininkų mokymą.

 


Būrelio ,,Jaunasis gėlininkas" veikla. Integruojame tvarumą į savo darbelius: ruošiame sėklytes pavasariui, atnaujiname vazonėlius, dauginame gėlytes.

 


Tytuvėnų skyrius. Mokinių saviraiškos būrelio nariai per I pusmetį buvo įtraukti į įvairiapusę veiklą. Rugsėjo mėnesį, minint žydo genocido aukų dieną, parengė stendą „Atminties kelias“. Spalio mėnesį organizavo Vėlinių minėjimą „Jie neišeina užmarštin“: buvo pagamintos dekoracijos, sukurtas scenarijus, parengtas montažas. Tą patį mėnesį su mokyklos bibliotekininke dalyvavo Tytuvėnų bibliotekoje organizuotoje Šaukėnų kultūros ir amatų centro būrelio „Mezgu rezgu“ tautodailininkių Zitos Nagevičienės, Sigitos Gudaitytės-Morkūnienės bei Aldonos Bacevičienės rankdarbių parodos pristatyme. Sausio mėnesį organizavo linksmą popietę, į kurią sukvietė visą mokyklos aktyvą „Pasitinkame Naujuosius džiaugsmingai!“. Ir, vykdant pilietinę akciją sausio 13-ai paminėti „Atmintis gyva, nes liudija“, parengė stendą: „Jie mūsų širdyse! Gyvi! Visada!“

 


Tytuvėnų skyrius. Iš projekto Nr. 09.1.2.-CPVA-K-722-01-0033 „Viešosios įstaigos Kelmės profesinio rengimo centro infrastruktūros atnaujinimas“ lėšų nupirkti inverteriniai suvirinimo aparatai galintys suvirinti metalus MMA; MIG/MAG; TIG HF būdais, įrengta praktinio suvirinimo laboratorija. Suvirinimo pradmenų būrelio metu mokiniai mokosi parinkti tinkamą metalų suvirinimo būdą ir suvirinimo medžiagas, saugiai ir kokybiškai atlikti įvairių virintinių jungčių siūles.


Tytuvėnų skyrius. IG, IIG, KO22, AM21, TPR22, SA21 grupių mokiniai dalyvavo anglų kalbos projekte "Origins of Valentine's Day: A Pagan Festival in February", kuriame susipažino su "Šv. Valentino dienos" pagoniškaja istorija, sukūrė plakatus naudodami internetinio grafinio dizaino įrankį "Canva", sukūrė įvairius kryžiažodžius, pasinaudodami skaitmeniniu įrankiu "The Teacher's Corner" ir pagamino popierines puokštes.

 


2023-02-17  Tytuvėnų skyriaus floristo mokymo programos mokinių pavasarinės kompozicijos sukurtos  atspindint ekologijos, natūralumo, tvarumo ir minimalizmo tendencijas.

 

Puslapiai