Į

                                                                                                                

                         

                                                     

Elektroninis dienynas

 (8 616) 59 643

Info@kprc.lt  

KPRC facebuke Kelmė ;
Tytuvėnai 


Su Vasario 16-ąja! 2023 m. vasario 15 d. vyko Lietuvos trispalvės iškilmingas pakėlimas. Trispalvė, kurią pagamino Kelmės profesinio rengimo centro bendruomenė, suplevėsavo ant UAB „Kelmės vanduo“ bokšto. Ačiū direktoriui Mindaugui Čerkauskui už idėją, Reginai Palubinskienei už triūsą siuvant trispalvę bei „Kelmės vanduo“ ir visai Kelmės bendruomenei už idėjos palaikymą.


Šių metų vasario 9 d. Joniškio ŽŪM vyko Šiaulių regiono profesinio mokymo įstaigų merginų tinklinio varžybos. Mūsų mokyklai atstovavo: Kristina Ralytė (GA 2/2), Karolina Geriksonaitė (IIG), Gabrielė Rastenytė, Neimantė Bružaitė, Rusnė Augustytė ir Laurinta Barakauskaitė (GV 2/1). Merginos iškovojo antrąją vietą. Mokytojas Giedrius Gedvygas


Klubo “Be rėmų” kvietimu mokykloje svečiavosi Skaudvilės literatų klubo “Laiko lašai” literatės su poetine muzikine kompozicija, skirta Ievos Simonaitytės metams, “Pasivaikščiojimas su Šventvakarių Ėve”. Mokytoja D. Griškevičienė dėkojo už įtaigų ir emocionalų “pasivaikščiojimą” Ėvės, Ievos Simonaitytės gyvenimo takais, už priminimą jos asmenybės ir kūrybos.


Dvyliktokus pašlovinki, Mūza, per negandus mokslų ėjusius drąsiai, /Vėtrų blaškytus ilgai, kai mokyklą šventą norėjo išgriauti. /Daugel kabinetų jiejie aplankė, mokytojų įpročius matė /Ir koridoriuos plačiuos su pavojumi rungės ne kartą /Dėlei perėjimo į kitą kursą ir dėl bendražygių grįžimo. /Betgi išsaugot visų nevaliojo, nors troško širdingai. Tokiais žodžiais prasidėjo Šimtadienis, pakvietęs 12-okus į kelionę laiku nuo Antikos per Viduramžius, Renesansą, Baroką, Impresionizmą ir Modernizmą atkeliauti iki 100 dienų prieš egzaminus. Ko tik nedarė dvyliktokai: ir gyvybės vandenį nešė, ir Šekspyro sonetus redagavo, ir baliui puošėsi, ir mozaiką kūrė. Neaplenkė Šimtadienis ir auklėtojų. Kad užtektų spėkų, nervų ir kitų gerų dalykų, jie turėjo pasigaminti sau power banką: kaip toj pasakoj apie našlaitę - susiversit, užsidėsit, po ranka visad turėsit! Šimtadienis baigtas palinkėjimu: Ar užteks jums dar šimto dienų /Išsakyti viską, ką jaučiat? ? /Ar užteks jums dar šimto dienų / Išdainuoti dainoms, kurias mokat? /Ar užteks jums dar šimto dienų /Pašokt su visais, kuriuos mylit? /Ar užteks jums dar šimto dienų /Ant palangės palikt savo vardą? /Ar užteks jums dar šimto dienų /Išklausyt savo artimą draugą? /Ar užteks jums dar šimto dienų? /Juk mokyklinės dienos jau baigias. Paskubėkit!


2023-01-26 Vyko "Skaitymo skatinimo akcija" su Vita Grigiene ir Dalia Griškevičiene. Akcijoje dalyvavo 8 mokinių grupės ir mokytojai. Skaitymo skatinimo akcijos laimėtojai "Skaitytojai" su mokytoja Vilma Lučinskiene.


2023-01-17 Tytuvėnų skyriaus vyresnioji profesijos mokytoja Dalė Juknevičienė ir sveikatos priežiūros specialistė Irmina Stonkienė KO/TPR22 grupės mokiniams vedė integruotą darbuotojų saugos ir sveikatos bei pirmosios pagalbos pamoką, kurios metu mokiniai mokėsi suteikti pirmąją pagalbą dažniausiai pasitaikančių traumų atvejais, taisyklingai atlikti dirbtinį širdies masažą.

 


2023-01-19 Kaune vyko Aukštųjų mokyklų mugė 2023, kurioje dalyvavo II G klasės mokiniai, Vilmos Lučinskienės auklėtiniai: Urtė Čičinskytė, Gabrielius Milašas, Samanta Gotautaitė, Benas Pelenis, Julius Borodzisas ir Karolina Geriksonaitė kartu su karjeros specialiste Toma Putrimiene. Iškilmingame atidarymo renginyje „Žalgirio“ arenos amfiteatre susirinkusius sveikino švietimo, mokslo ir sporto ministrė Jurgita Šiugždinienė. Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos organizuota viešoji diskusija tema: „Ką svarbu žinoti dabartiniams dešimtokams apie brandos egzaminų pokyčius“. Diskusijų dalyviai – švietimo, mokslo ir sporto ministrė Jurgita Šiugždinienė, švietimo, mokslo ir sporto viceministras Ramūnas Skaudžius, brandos egzaminus organizuojančios Nacionalinės švietimo agentūros direktoriaus pavaduotoja Asta Ranonytė. Diskusijų moderatorius – švietimo, mokslo ir sporto ministrės patarėjas komunikacijai Dainoras Lukas.


2023-01-13 Tytuvėnų skyrius. Mūsų mokykla dalyvavo pilietinėje akcijoje „Atmintis gyva, nes liudija“. Ugdymo įstaigos languose mokyklos mokinių taryba dešimčiai minučių uždegė vienybės ir pergalės žvakutes. Lietuvoje tradiciškai uždegamos žvakutės simbolizuoja laisvės gynėjų laužus prie parlamento, apgintos laisvės šviesą ir pergalę. Mokiniai žiūrėjo dokumentinę video medžiagą „Diena po rytojaus“, vyko atvira pilietiškumo pamoka „Aš prisimenu, kodėl esame laisvi“. Ugdytiniai, dalyvaudami kahoot žaidime, pasitikrino savo žinias apie šią išskirtinę Lietuvai dieną. Mokyklos koridoriuje parengtas stendas „Jie mūsų širdyse! Gyvi! Visada!“


Šiandien sakom širdingą ačiū Linui Mockui, Tytuvėnų gimnazijos bendruomenei, Kristinai Pociūtei-Bertašienei, Ingai Januškai, Ramunei Abrutienei, ponui Giedriui ir ponioms Vandai ir Linai (nepanorėjo sakyti pavardžių), poniai Kazlauskienei, Giedriui Grigalauskui ir dzūkams iš Marcinkonių kaimo ir Druskininkų. #darbymetyjeirakmuokruta #Разомдоперемоги!


Mokyklos direktorius M. Čerkauskas gausiai susirinkusiai mokyklos bendruomenei priminė Sausio 13-osios įvykius ir kainą, kuri buvo sumokėta už Lietuvos laisvę. Direktorius papasakojo apie idėją padovanoti miestui laisvės simbolį - valstybinę vėliavą, kurią buvo nutarta perduoti UAB “Kelmės vandenys”, jog Vasario 16-ąją ji suplevėsuotų vandentiekio bokšte.

Puslapiai