Į

                                                                                                                

                         

                                                     

Elektroninis dienynas

 (8 427) 61 075

Info@kprc.lt  

KPRC facebuke Kelmė ;
Tytuvėnai 


PREVENCINIS RENGINYS - KAIP IŠVENGTI PREKYBOS ŽMONĖMIS. Minint Kovos su prekyba žmonėmis dieną, mokykloje lankėsi Telšių AVPK Kelmės raj. PK Veiklos skyriaus vyresnioji tyrėja A. Staševičienė. Ji siekė atkreipti mokinių dėmesį į šį nusikalstamą socialinį reiškinį. Pareigūnė pastebėjo, kad pasaulyje prekybos žmonėmis mastai nuolat auga. Todėl kova su prekyba žmonėmis yra prioritetas tarptautiniu mastu, prevencinis darbas itin svarbus. GV 2/1 ir GM 2/1 grupių mokiniai susidomėję pažiūrėjo edukacinius filmukus ir atidžiai klausėsi pareigūnės komentarų. Nustebino faktas, kad prekyba žmonėmis pagal savo pelningumą yra antras pasaulyje nusikaltimas po prekybos narkotikais. Nuotraukos D. Bukavičiaus


Edukacinė išvyka į Telšius.  GV 2/1 grupės merginos su auklėtoja D. Griškevičiene pažindinosi su Žemaitijos sostine Telšiais. Apžiūrėjo Telšių Šv. Antano Paduviečio katedrą ant Insulos kalvos, aplankė Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų bažnyčios teritorijoje stovintį paminklą “Trys kryžiai”, skirtą tremtinių atminimui, stabtelėjo prie 2008 m. pastatytos skulptūros “Žemaitijos legendos“. Prisiminė legendą, kad, švelniai patrynus meškai nosį, galima tikėtis gerų norų išsipildymo. Kadangi pagrindinis kelionės tikslas - “Mačernio pėdsakai Telšiuose”, Žemaitės gimnazijos parkelyje aplankė ir jam skirtą skulptūrą ,,Išsprogdinimas". Nuotraukos Neimantės, Gabrielės, Akvilės ir mokytojos Dalios

 


2022-10-13. Kelmės skyriaus I gimnazinės klasės moksleiviai, mokytojo Giedriaus Gedvygo auklėtiniai, dalyvavo integruotoje profesinio orientavimo pamokoje su Toma Putrimiene. Moksleiviai aptarė kiekvieno žmogaus unikalumą ir vertingumą. Priėjo išvadą, kad vienas iš svarbiausių dalykų, priimant karjeros sprendimus, yra savęs pažinimas.  Mokiniai atliko užduotis, kurių pagalba nustatė savęs vertinimo lygį.


BOSO DIENA MOKYKLOJE

Net laiką Bosui laikrodis kitaip skaičiuoja,

Džiaugsmus ir rūpesčius kitu kampu matuoja.

Galvosūkių ir iššūkių naujų kasdieną

Likimas ar valdžia vis „pameta“ ne vieną.

Ir kolektyvo norai dideli – darbiniai ir visi kiti,

Paroj per maža valandų, nebent ... žuvelę surandi.

Auksinė pasakų žuvelė išpildyti tris norus gali –

Tiktai neleiskit jai praplaukt pro šalį.

Kasdieną kalbinkit, gražiai vadinkit –

Ir kolektyvą nuo auditorių apginkit.

O likę norai tegul būna Jums vienam –

Jei Bosas šypsos – bus tvarka viskam!

Su BOSO diena -

Žvejų artelė, sugavusi auksinę žuvelę


TĖVELIŲ DIENA MOKYKLOJE. Visą dieną 1g, 2g ir I kurso mokinių tėveliai jiems patogiu laiku galėjo lankytis mokykloje, o vakare vyko bendras pokalbis su mokyklos administracija, mokytojais ir grupių vadovais. Direktorius M. Čerkauskas, pavaduotoja ugdymui S. Jakšienė, Profesinio mokymo skyriaus vedėjas J. Valutis kalbėjo apie mokyklos tikslus ir lūkesčius, apie teorinio ir praktinio mokymo ciklus, brandos ir kompetencijų egzaminus, aptarė lankomumo problemas. Metodininkė V. Lučinskienė pristatė e-dienyno principus ir kaip išvengti prisijungimo klaidų. Buvo pristatyti grupių vadovai ir socialinė pedagogė. Visi tėveliai buvo pakviesti puodeliui kavos ar arbatos - stalą paruošė virėjų programos mokinės su mokytojomis A. Gedvygiene ir L. Goriene. Po to vyko susitikimai su grupių vadovais.


Spalio 10 d. kasmet minime Pasaulinę psichikos sveikatos dieną. Ši diena mums primena apie psichinės sveikatos, jos stiprinimo, prevencijos svarbą. Todėl sveikatos priežiūros specialistė R. Stonienė GV 2/1 ir GM 2/1 grupės mokiniams priminė apie sveiko gyvenimo būdo privalumus ir pravedė praktinius mokymus, kaip galima padėti pačiam sau, suvaldant stresinę situaciją ar kylančią įtampą. Auklėtoja D. Griškevičienė


Tytuvėnų skyrius. Mokykla rugsėjo 16-22 d. prisijungė prie akcijos EUROPOS JUDUMO SAVAITĖ. Šiuo laikotarpiu mokyklos bendruomenė vykdė įvairias veiklas: organizavo pažintinius žygius aplink Giliaus ežerą bei Budraičių kaimo vietoves, išbandė žaidimą ,,Vaikščiojantis futbolas“, prisijungė prie walk15 programėlės organizuojamo ,,Mokyklų iššūkio“, dalyvavo ,,Solidarumo bėgime”.

 


Tytuvėnų skyrius. Spalio 5 d. mokykloje buvo paminėta Tarptautinė mokytojų diena. Šią šventę organizavo mokinių taryba. Mokiniai mokytojus džiugino gražiais posmais, dainomis, gėlėmis ir kitomis maloniomis staigmenomis. Gražių žodžių šios šventės proga nestokojo mokyklos direktorius Mindaugas Čerkauskas, sektoriaus vadovas Albertas Katkauskis, Tytuvėnų apylinkių seniūnas Valdas Ivanauskas, Tytuvėnų kultūros centro direktoriaus pavaduotoja Ieva Jokubauskaitė bei Tytuvėnų krašto bendruomenės atstovė.


Šiais metais Jonavos politechnikos mokyklos kolektyvas kartu su Marijampolės profesinio rengimo centru ir Kelmės profesinio rengimo centru užbaigė bendrą “Erasmus+” mokytojams skirtą mobilumo projektą “Erasmus keliai veda į sėkmę” Nr. 2020-1-LT01-KA102-077528. Mūsų mokytojai jau neįsivaizduoja, kaip galėtume mokytis ir tobulėti, nesidomėdami kaip vyksta ugdymas kaimyninėse šalyse, nesiremdami kitų šalių patirtimi. Galimybę išvykti į užsienį ir semtis kitos kultūros patirties ir dalintis saviške, tiek mokytojams, tiek mokiniams, suteikia Europos sąjungos finansuojama “Erasmus+” mobilumo programa. Visi mokytojai, dalyvavę šiame projekte teigia, kad dalyvavimas projekte jiems buvo prasmingas, naudingas ir įdomus tiek profesiniu, tiek asmeniniu aspektu, nes šiek tiek teko susidoroti su iššūkiais, taigi peržengti asmeninio komforto zonos ribas, pasimokyti bendrauti užsienio kalba, pristatyti savo šalį, savo mokymo ir mokymosi metodus, išklausyti ir suprasti užsienio kolegų patirtį ir metodiką. Savo veikla šių trijų mokymo įstaigų mokytojai, padedami “Erasmus+” mobilumo programos, ne tik praplėtė savo akiratį ir pagilino profesines žinias, bet padėjo kurti Lietuvos, kaip išsilavinusios, aktyvios, atviros ir inovatyvios šalies įvaizdį. 

2022 m. rugsėjo 29 d. Projekto baigiamojoje konferencijoje mokytojai pasidalino stažuočių metu Lenkijoje, Austrijoje, Ispanijoje įgyta patirtimi, išsamiai pristatė savo nuveiktus darbus. Ypatingo dėmesio sulaukė Marijampolės profesinio rengimo centro profesijos mokytojo Sauliaus Barkausko pristatyta Austrijos profesinio rengimo sistema, pameistrystės mokymo būdo organizavimo ypatumai. Nutarta įgytą patirtį, kiek įmanoma plačiau, perkelti į mūsų profesinį mokymą, taip prisidedant prie profesinio mokymo kokybės gerinimo, mokinių motyvacijos didinimo ir profesinio mokymo įstaigų prestižo kėlimo.

Visiems projekto dalyviams įteikti Europass mobilumo dokumentai, liudijantys įgytas ir patobulintas kompetencijas.


Europos Tarybos iniciatyva nuo 2001 metų rugsėjo 26-tąją minėti kalbų dieną – puiki proga plačiau informuoti apie didelę Europos kalbų įvairovę ir paraginti mokytis kalbų, o taip pat skatinti toleranciją kitų šalių ir kultūrų atžvilgiu, gerbti kalbų įvairovę, skatinti daugiakalbystę. Anglų k. mokytoja metodininkė Indrė Jagminienė paminėjo šią dieną su I-II klasių ir SA21, AM21, KO22, TPR22 grupių mokiniais. Vieni nupiešė plakatus, kiti- sukūrė, naudodami internetinio grafinio dizaino įrankį Canva.

Puslapiai