Į

                                                                                                                

                         

                                                     

Elektroninis dienynas

 (8 427) 61 075

Info@kprc.lt  

KPRC facebuke Kelmė ;
Tytuvėnai 


Protmūšyje “Žemaitija tu mano mieliausia” dalyvavo net 8 grupių mokiniai. Klausimai buvo iš įvairių dalykų: lietuvių kalbos, istorijos, geografijos, biologijos, geografijos, IT. Komandas vertino atidi komisija: pavaduotoja ugdymui S. Jakšienė, bibliotekos vedėja V. Grigienė ir viešųjų pirkimų specialistė Ž. Levickienė. I vietą iškovojo GV 1/1 grupės merginos, prizinėmis vietomis džiaugėsi ir 2g bei GM 1/1 grupių komandos. Neliko nuskriausti ir likusieji dalyviai - visi buvo pavaišinti saldainiais, nes, kaip sakė neformaliojo švietimo organizatorė D. Griškevičienė: “Mokslo šaknys karčios, bet vaisiai saldūs”. Nuotraukos G.Remeikytė


2023-03-23 Jono Graičiūno gimnazijos II-okai susitiko su Kelmės profesinio rengimo centro karjeros specialiste Toma Putrimiene. Susitikimo metu II-okams Toma pristatė mokymosi programas, skirtas mokiniams, baigusiems 10 klasių: apdailininko, virėjo, multimedijos techniko, supažindino su darbo rinkos tendencijomis, kokių profesijų darbuotojai šiuo metu paklausiausi Lietuvoje. 2023-02-23 šiomis temomis bendrauta su Aukuro mokyklos II-okais.


Mokykloje vykusią šimtadienio šventę, vienuoliktokai pradėjo  Alberto Enšteino žodžiais: „Yra tik du būdai, kaip gyventi. Vienas – galvoti, jog stebuklų nebūna. Kitas – galvoti, jog viskas yra stebuklas.“ Renginio organizatoriai, pavirtę paslaptingaisiais magais, rodė sudėtingus triukus, mokė, kaip stebuklingu būdu sumažinti egzaminų įtampą, dalinosi įžvalgomis apie dvyliktokus. Anot renginio organizatorių, abiturientai  geba tapti nematomais,  rašyti ir kalbėti tik jiems suprantama kalba, iš jų lūpų kartais sklinda burtažodžiai, mokykloje jie turi slaptų kambarių. Mokyklos administracija palinkėjo turimus gabumus panaudoti ruošiantis brandos egzaminams, palinkėjo sėkmingai juos išlaikyti.


Kiekvienais metais kovo 22 dieną visame pasaulyje švenčiama Pasaulinė vandens diena. Šios dienos tikslas yra skatinti sąmoningą požiūrį į vandenį ir jo didžiulę svarbą kiekvienam iš mūsų. Žmogus be maisto gali išgyventi kelis mėnesius, be vandens — vos keletą dienų. Kelmės profesinio rengimo centras taip pat prisidėjo prie šios dienos paminėjimo, vykdydama akciją „Kas sakė, kad gerti vandenį nuobodu?“, kurios metu mokyklos bendruomenė galėjo atsigerti įvairiais vaisiais ir daržovėmis pagardinto natūralaus vandens. Juk ne veltui romėnai sakė: „Pažvelk į vandens lašą ir tu pamatysi visą pasaulį.“ Sveikatos priežiūros specialistė R.Stonienė


VšĮ Kelmės profesinio rengimo centre vyko rajoninė Technologijų olimpiada „Kūrybos virusas”. Olimpiadoje dalyvavo: Kražių Žygimanto Liauksmino gimnazija, Tytuvėnų gimnazija, Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazija, Šaukėnų Vlado Pūtvio-Putvinskio gimnazija, „Aukuro“ pagrindinė mokykla, „Kražantės“ progimnazija, Elvyravos pagrindinė mokykla.


Klubo “Be rėmų” nariai dalyvavo Pasaulinei poezijos dienai skirtame vakare, kurio motto pasirinkta J. Meko eilutė : “Mano žodžiai sutrupo kristalu”. Mokytoja D. Griškevičienė vedė vakarą kartu su “Vieversio” prezidentu V. Gulbinu, M. Tarbūnaitė, GV 1/1 gr. mok., skaitė savo kūrybos eiles, o mokytoja A. Gedvygienė pasidavė provokacijai ir perskaitė D. Čepauskaitės eiles. Vakare dalyvavo ir bibliotekos vedėja V. Grigienė, ir G. Kančelkytė iš GV 1/1 gr., ir U. Čičinskaitė, 2g. - merginos ir užfiksavo vakaro akimirkas.


Kelmės profesinio rengimo centre vyko Šiaulių regiono profesinio mokymo įstaigų vaikinų tinklinio varžybos. I-ąją v. iškovojo Joniškio žemės ūkio mokyklos komanda, II-ąją v. - Šiaulių technologijų mokymo centras, o garbingą III-ąją v. iškovojo mūsiškiai. Sveikiname komandą ir fizinio ugdymo mokytojus G. Gedvygą ir S. Katkauskienę. Nuotraukos G. Remeikytės, I kurso multimedijos techniko specialybės mokinės.


Mobilumo vizitas Hamburge (2023 m. kovo 4 d. – 2023 m. balandžio 2 d.) VšĮ Kelmės profesinio rengimo centro aštuoni virėjo, pardavėjo, apdailininko specialybių moksleiviai  atlieka tarptautinę praktiką „ERASMUS +” Vokietijoje, Hamburgo mieste. Dalyviai lanko  žymias Hamburgo vietas, susipažįsta su miestu bei Vokietijos dualine profesinio mokymo sistema. Lydintysis asmuo – projektų vadovė, Toma Putrimienė. Erasmus+ programos tikslas – skatinti moksleivių tarptautinį mobilumą, suteikti galimybę studentams atlikti praktiką užsienio įmonėse, įgyti kalbinės, kultūrinės patirties bei susipažinti su Europos šalių patirtimi studijuojamų disciplinų srityje.


Mokykloje vyko šaškių/šachmatų turnyras, skirtas Kovo 11-ajai, kurį organizavo fizinio ugdymo mokytojas G. Gedvygas ir Mokinių taryba. Šaškių varžybų nugalėtojas - G.Baranauskas, GM 1/1 gr., šachmatų - B. Pelenis, 2g, tarp merginų stipriausia - D. Tamošiūnaitė, GM 2/1 gr. Mokyklos direktorius M. Čerkauskas, sveikindamas varžybų dalyvius, skyrė paskatinamąjį prizą - apsilankymą mokyklos baseine. Nuotraukos E. Andrulio, I kurso multimedijos specialybės mokinio.


Nekukliai girsimės! Jau daug metų gyvuoja mokykla: per tiek laiko ne tik rajonui, bet ir apskričiai, respublikai sugebėjome įrodyti savo išskirtinumą ir reikalingumą. O to pasiekėme darbštaus, susitelkusio ir išradingo kolektyvo dėka. Nes… mes mokam ne tik dirbti, bet ir švęsti! Be tradicinių renginių mokiniams, smagiai moka švęsti ir visa bendruomenė. “Vyrų” dieną persikėlėm į vasario 14, bet mes nešvenčiam “valentinkės”, o “atsilyginam” kolegoms už vyrų dėmesį moterims kovo 8-ąją. Kiek dirbam - nebuvo nei vienos nuobodžios šventės! Štai šiemet moterys pakvietė į “Tele loto” studiją, žadėdamos milijoninius laimėjimus, o vyrai - į Mocarto koncertą “G-dur”, atliekamą mokyklos instrumentinio ansamblio. Netikrinom, ar toks yra, jei ką - juk vyrais reikia tikėti.

Puslapiai