Į

                                                                                                                         

                                                                                                                                            

 (8 427) 61 075

Info@kprc.lt  

KPRC facebuke Kelmė    Tytuvėnai 

Elektroninis dienynas


Pardavėjo - konsultanto specialybės mokiniai ir darbo rinkos kursų dalyviai kartu su profesijos mokytoja R. Palubinskiene lankėsi UAB “NORVELITA” Raseiniuose. Atvykusius maloniai priėmė personalo vadovė Milena Astrauskaitė, kuri papasakojo apie įmonę, pakvietė, pabaigus mokyklą, įsidarbinti joje. Vėliau mokiniai turėjo netradicinę pamoką: susipažino su žuvies perdirbimo įrengimais, stebėjo lašišos paruošimo ir pakavimo technologijos procesą - įdomiai apie darbo ypatumus pasakojo gamybos meistrė Rasa Tverijonienė.


Kūrėjų klubas „Be rėmų" tęsia aktyvią veiklą ir šiais mokslo metais: klubo vadovė D. Griškevičienė kartu su klubo nariais pristatė tarptautinį almanachą „Žiedas griuvėsiuose“, skirtą Ukrainai. Klubiečiai buvo aktyvūs: Vyresniųjų sekcijos narė K. Jankūnienė skaitė eiles, D. Dargis, GA 1/1 gr. mokinys, dovanojo muzikinius intarpus, o vakaro akimirkas įamžino D. Bukavičius, GM 2/1 gr. mokinys.

 

 


Pirmasis Mokinių tarybos posėdis: pavaduotoja ugdymui S. Jakšienė pasveikino naująją tarybą, pristatė pagrindines mokyklos darbo gaires, priminė skatinimo galimybes ir palinkėjimo sėkmingo bendradarbiavimo. Neformalaus švietimo organizatorė D. Griškevičienė pristatė plano projektą 2022/2023 m.m. ir pakvietė atsakingai išsirinkti Mokinių tarybos pirmininką ir pavaduotoją: jie bus išrinkti rugsėjo 20 d. - iki to laiko seniūnai susipažįsta su kandidatų siūlymais dėl tarybos veiklos efektyvumo ir naudingumo.


Rugsėjo 1-osios šventėje dalyvavo Kelmės raj. savivaldybės tarybos narys A. Steponkevičius ir projektų vadovė Austrijoje A. Biedermann.


Kviečiame visus VšĮ Profesinio rengimo centro bendruomenės narius į Rugsėjo 1-osios šventę!

Kiekviena Rugsėjo 1-oji - tai atverčiama nauja knyga, kurią rašome visi kartu. Tad pripildykite šių metų knygą gyvybe, džiaugsmu ir kūrybingomis mintimis!

 

 

 


Mažojo teatro salė vos talpino mokinius, mokytojus, tėvelius, draugus, susirinkusius į mokslo metų užbaigimo šventę: dešimtokams įteikti pagrindinio ugdymo pažymėjimai, dvyliktokai, kurie nelaikė valstybinių egzaminų, gavo brandos atestatus, o baigiamųjų kursų mokiniams įteikti diplomai. Mokyklos direktorius įteikė padėkos raštus geriausiai besimokantiems ir aktyviausiai neformaliojo švietimo veiklose dalyvavusiems mokiniams: jiems taip pat skirtos paskatinamosios premijos. Padėkos raštai įteikti ir mokytojai D. Pranaitienei, paruošusiai dvi mokines respublikiniam profesinio meistriškumo konkursui, matematikos mokytojai J. Andrijauskienei ir socialinei pedagogei A. Valošinienei už nuoširdžią pagalbą ukrainiečiams, neformaliojo švietimo organizatorei D. Griškevičienei už mokyklos viešinimą ir nuoširdų darbą su ukrainiečiais, profesijos mokytojui E. Kvietkauskui už nuoširdų darbą. GV 9/1 grupės merginos absolventų vardu padėkojo mokyklos bendruomenei už suteiktas žinias. Mokyklos vadovai džiaugėsi mokinių pasiekimais - kai kurie diplomus gavo su pagyrimu - ir linkėjo sėkmės tolesniame gyvenimo kely. Mokyklos bendruomenė buvo pakviesta žiūrėti Mažojo teatro spektaklį: visus smagiai nuteikė A. Čechovo “Piršlybos”. Po iškilmingos dalies visų laukė kavos puodelis ir išmoningai paruoštas saldumynų stalas.  Nuotraukos D. Bukavičiaus ir D. Griškevičienės


Mokytoja D. Griškevičienė nugalėjo respublikiniame eilėraščių konkurse „BIJOTAI – MAŽOJI KULTŪROS SOSTINĖ”. Nugalėtoją sveikino Bijotų seniūnas Ignas Gužauskas, bendruomenės pirmininkė Laura Žiauberytė-Pundinienė, Bijotų dvaro festivalio vadovas Valdas Latoža ir Tauragės muziejaus direktorius, Seimo narys Romualdas Vaitkus. Sveikiname ir džiaugiamės kartu!


2022-06-16 Su matematikos mokytoja Jovita Andrijauskiene mokiniai aplankė Iliuzijos muziejų,Gedimino pilį bei daug kitų gražių vietų! Ekskursantai sako didelį AČIŪ!


Šauni I G grupės edukacinė ekskursija Talkšos ekologiniame pažintiniame take ir proto mankšta pabėgimo kambaryje. Auklėtoja Vilma Lučinskienė


2022-06-07 aktyviausieji Tytuvėnų skyriaus mokiniai vyko į pažintinę – edukacinę ekskursiją į Šiaulius. Ugdytiniai lankėsi baltų kultūros pažinimo centre ,,BALTŲ KELIAS“, kuriame šiuolaikinėmis technologijomis, edukacinėmis veiklomis pristatoma baltų istorija, kultūra, gyvensena. Vėliau mokiniai išbandė ir Enter VR – virtualios realybės pramogas, kurios suteikė gerų emocijų, daug juoko bei dovanojo nepamirštamas akimirkas.

Puslapiai