Kelmės PRC vizija  

  ATVIRUMAS, KŪRYBINGUMAS, ATSAKOMYBĖ

Kelmės PRC misija

Padėti kiekvienam asmeniui įgyti profesines  kompetencijas, adekvačias supančiai aplinkai.

Kiekvienam asmeniui išugdyti vertybines orientacijas, leidžiančias tapti doru, siekiančiu žinių, savarankišku, atsakingu, patriotiškai nusiteikusiu žmogumi

 

  Prioritetai

UGDYMO PROCESO KOKYBĖS UŽTIKRINIMAS. 

ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ KOMPETENCIJA, TOBULĖJIMAS IR DARBO KOKYBĖ.

UGDYMO PROCESO VALDYMAS IR KULTŪRA.

Skip to content