KORUPCIJOS PREVENCIJA

I. INFORMACIJA APIE KORUPCIJOS PREVENCIJĄ
Korupcijos prevencija įstaigoje vykdoma vadovaujantis:

 LR korupcijos prevencijos įstatymu

 VšĮ Kelmės PRC kovos su korupcija programa, kuri padės vykdyti kryptingą korupcijos prevencijos politiką

 Jeigu žinote apie galimas korupcinio pobūdžio veikas VšĮ Kelmės profesinio rengimo centre, pranešti galite:

atsiųsdami pranešimą el. paštu info@kprc.lt, Dalė Juknevičienė – d.jukneviciene@kprc.lt

paskambinę tel. (8 427) 61 075

II. PAGRINDINIAI DOKUMENTAI:
1. LR korupcijos prevencijos įstatymas
2. LR lobistinės veiklos įstatymas
3. LR viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymas 
4. VšĮ Kelmės PRC Kovos su korupcija programa
5. Įsakymas dėl Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 2020–2023 metų korupcijos prevencijos programos patvirtinimo
6. Mokyklos Direktoriaus Įsakymas dėl Korupcijos prevencijos vykdymo
7. VšĮ Kelmės PRC Kovos su korupcija programos įgyvendinimo priemonių planas 2024 m.
8. Išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės VšĮ Kelmės profesinio rengimo centre 2023 m.
9. Pavyzdinis veiksmų, patekus į situacijas, galinčias kelti korupcinio pobūdžio riziką, aprašas   
10. Interesų deklaravimo ir interesų konfliktų sprendimo tvarkos aprašas   
11.  Pareigų, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti interesus, sąrašas
12. Antikorupcinio elgesio taisyklės
13.  Pareigybių, dėl kurių privaloma kreiptis į STT prieš skiriant asmenį į pareigas, sąrašas
14. VšĮ Kelmės PRC 2023 metų  atsparumo korupcijai lygio vertinimas (AKL) mažos vertės viešųjų pirkimų vykdyme
Skip to content