VšĮ Kelmės profesinio rengimo centre yra galimybė pranešti apie korupcinio pobūdžio pažeidimą, to pagrindas – teikiančio asmens turima informacija apie pažeidimą įstaigoje (asmuo neprivalo būti visiškai įsitikinęs apie pranešamų faktų tikrumą, jam nekyla pareiga vertinti, ar pažeidimas, apie kurį praneša, atitinka nusikalstamų veikų ar kitų teisės pažeidimų, kaip jie apibrėžti teisės aktuose, požymius).

Informaciją apie korupcinio pobūdžio pažeidimą teikiantis asmuo turi teisę teikti informaciją raštu ar žodžiu:

  • naudojantis Pranešimo apie pažeidimą forma ir pateikus reikiamą informaciją;
  • siunčiant elektroninį laišką adresu d.jukneviciene@kprc.lt;
  • telefonu (8 427) 61 075;
  • tiesiogiai atsakingam asmeniui – kompetetingam subjektui, Dalei Juknevičienei.

Pranešime nurodoma informacija: kas, kada, kokiu būdu ir kokį pažeidimą padarė, daro ar rengiasi padaryti ir pan.; sužinojimo apie pažeidimą datą ir aplinkybes; savo vardą, pavardę, asmens kodą, darbovietę, kitus kontaktinius duomenis; jei įmanoma, pateikia bet kokius turimus dokumentus, duomenis ar informaciją, atskleidžiančią galimo pažeidimo požymius (nebūtina, bet pageidautina siekiant tikslesnio tyrimo, išvadų ir tikslingos prevencijos), kitus įrodymus.

Konfidencialumas užtikrinamas nepaisant gautos informacijos apie pažeidimą tyrimo rezultatų.

Skip to content