VšĮ Kelmės profesinio rengimo centro vadovo 2023 metų veiklos ataskaita


2024 VEIKLOS PROGRAMA


Baseino vidaus tvarka


VšĮ Kelmės profesinio rengimo centro tarybos (kolegialaus valdymo organo) nariai


VšĮ Kelmės profesinio rengimo centro Vidaus darbo tvarkos taisyklės 


Darbo užmokestis 2023 m. III ketv.


Darbo užmokestis 2023 m. II ketv.


Darbo užmokestis 2023 m. I ketv.


Darbo užmokestis 2022 m. IV ketv.


Viešosios įstaigos Kelmės profesinio rengimo centro tarybos (kolegialaus valdymo organo) nariai


Valdymo struktūra


 

 VšĮ Kelmės profesinio rengimo centro 2022 metų veiklos ataskaita


VšĮ Kelmės profesinio rengimo centro veiklos išorinio vertinimo ataskaita


VšĮ Kelmės profesinio rengimo centro visuomenės sveikatos priežiūros organizavimo tvarkos aprašas


Strateginis veiklos planas 2021 – 2023 m.

Strateginis veiklos planas 2017 – 2020 m.


KPRC įstatai


Informacija dėl psichoaktyvių medžiagų vartojimo


Maitinimas

Skip to content