PRANEŠK APIE MOBINGĄ, PRIEKABIAVIMĄ, SEKSUALINĮ PRIEKABIAVIMĄ AR SMURTĄ ĮSTAIGOJE

Darbuotojas, galimai patyręs ar pastebėjęs psichologinio smurto ar mobingo atvejį, turi teisę apie jį pranešti užpildant Galimų psichologinio smurto atvejų anketą (1 priedas) ir ją pateikti:

1.      Savo tiesioginiam vadovui;

2.      Siunčiant elektroninį laišką adresu d.jukneviciene@kprc.lt nurodant informaciją: asmens vardą ir pavardę, kontaktus (el. paštą ir/ar tel. Nr.) (nebūtina, bet pageidautina siekiant tikslesnio tyrimo, išvadų ir tikslingos prevencijos); skyrių; įvykio datą (arba periodą nuo – iki); galimus iniciatorius, nukentėjusius, liudininkus; pranešimą pildančio asmens sąsajas su įvykiu; detalų įvykio aplinkybių aprašymą; siūlomas prevencines priemones (jei esama pasiūlymų);

3.      Tiesiogiai, atvykus į Įstaigą, adresu Mokyklos g. 12, Budraičiai, pas darbuotojų saugos ir sveikatos specialistą;

4.      Laisvos formos pranešimą įmetant į Pasitikėjimo dėžutę (Darbų saugos kabinetas – 1 aukštas), pranešėjui pageidaujant – užtikrinamas konfidencialumas.

Galimai patirtus ar pastebėtus psichologinio smurto ir mobingo atvejus nagrinėja, prevencines priemones siūlo Direktoriaus įsakymu sudaryta ir patvirtinta galimų psichologinio smurto darbe atvejų nagrinėjimo komisija.

PAGRINDINIAI DOKUMENTAI:

1. Darbuotojų psichosocialinio saugumo užtikrinimo VšĮ Kelmės PRC politikos įgyvendinimo tvarkos aprašas

2. Darbuotojų galimų psichologinio smurto atvejų darbe anketa

3. VšĮ Kelmės profesinio rengimo centro lygių galimybių politikos įgyvendinimo ir vykdymo priežiūros principų įgyvendinimo priemonės

4. Psichosocialiniai rizikos veiksniai

5. Darbuotojų etikos kodeksas

Skip to content