Viešoji įstaiga Kelmės profesinio rengimo centras

          Viešoji įstaiga Kelmės profesinio rengimo centras (sutrumpintai  VšĮ Kelmės PRC)  susikūrė 2000 metais, sujungus Kelmės statybininkų ir Tytuvėnų žemės ūkio mokyklas. Po minėtų mokyklų sujungimo,  Kelmės PRC tapo vienu iš didžiausių profesinio rengimo centrų Žemaitijos regione, kur toks gausus įvairių specialybių pasirinkimas. Centre profesinis mokymas gali būti vykdomas pagal 9 mokymo sritis, turime licencijas mokyti ir siūlome mokiniams pasirinkti mokytis pagal 22 pagrindinio profesinio mokymo programas. Centras aktyviai dalyvauja ir suaugusių mokyme bei perkvalifikavime, turime licencijas ir galime mokyti pagal 44 darbo rinkos  profesinio mokymo programas.

          Abu centro skyriai, Kelmės ir Tytuvėnų, savo veiklos istoriją skaičiuoja dešimtmečiais, todėl yra sukaupę didelę ugdymo, profesinio rengimo patirtį. Per savo veiklos laiką centras yra paruošęs Lietuvos ūkiui virš 5000 specialistų. Centre dirba kompetentingas ir darbštus mokytojų kolektyvas. Mokiniai  turi galimybę lankyti laisvai pasirenkamus įvairius dalykinius papildomo ugdymo būrelius.

           Lietuvoje garsėjame projektine veikla, kasmet vykdome projektus nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu. Projektų dėka mokiniai ir mokytojai pastoviai stažuojasi užsienio šalyse: Latvijoje, Estijoje, Austrijoje, Vokietijoje, Lenkijoje ir kitose užsienio šalyse.

Skip to content